Περίπτωση ασθενή όπου έγινε τριπλή αρθρόδεση.

Κάντε κλικ στο πιο κάτω slideshow για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.