Περίπτωση ασθενή όπου έγινε αρθρόδεση ποδοκνημικής – υπαστραγαλικής  με ενδομυελικό ήλο.

Κάντε κλικ στο πιο κάτω slideshow για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.