Περίπτωση ασθενή όπου έγινε αρθρόδεση μεγάλου δακτύλου.

Κάντε κλικ στο πιο κάτω slideshow για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.