Περίπτωση ασθενή όπου έγινε αρθροσκόπηση & αρθρόδεση ποδοκνημικής.

Κάντε κλικ στο πιο κάτω slideshow για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.