Τι είναι τένοντας:
Τένοντας ονομάζεται η συνέχεια ενός μυ, μέσου του οποίου ο μυς συνδέεται με τα οστά. Η σύσπαση των μυών περνάει μέσω των τενόντων προκαλώντας την κίνηση των οστών.
Πότε χρειάζεται τενοντομεταφορά:
Όταν υπάρχει παθολογία σε κάποιον τένοντα (τενοντοπάθεια, παράλυση μυών λόγω βλάβης κάποιου νεύρου στο πόδι), μπορεί να χρειαστεί μεταφορά κάποιου υγιούς τένοντα στη θέση του παθολογικού τένοντα. Οι πιο συχνές καταστάσεις που απαιτούν τενοντομεταφορά είναι η βλάβη του οπισθίου κνημιαίου και η πτώση του ποδιού λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου.
Τενοντομεταφορά για πάρεση περονιαίου νεύρου:
Σε περίπτωση πάρεσης του περονιαίου νεύρου (τραυματισμός-κάταγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, ή άλλη νευρολογική πάθηση, κάκωση του νεύρου κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης), παραλύουν οι εκτείνοντες του ποδιού και των δακτύλων (αριστερή εικόνα βέλη). Αυτό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία κίνησης του ποδιού προς τα πάνω («πτώση του ποδιού»), και δυσκολία κατά τη βάδιση. Αν ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας (μεσαία εικόνα, βέλος, διακεκομμένη γραμμή) έχει φυσιολογική δύναμη, τον μεταφέρουμε από την κανονική του θέση (έσω και πίσω), πίσω από την κνήμη, στη ράχη του ποδιού.

1 1

Συχνά συνδυάζεται με άλλες επεμβάσεις (όπως οστεοτομίες). Μετεγχειρητικά χρησιμοποιείται γύψος και ο ασθενής αποφεύγει τη φόρτιση του σκέλους για 6 εβδομάδες περίπου. Κατόπιν χρειάζεται φυσιοθεραπεία, ώστε να «επανεκπαιδευθεί» ο ασθενής.

Νέο κορίτσι 14 ετών με αδυναμία εκτεινόντων του ποδιού και θέση έσω στροφής του ποδιού, υπεβλήθη σε τενοντομεταφορά του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα. Βελτιώθηκε η θέση του ποδιού και το βάδισμα, αφούι έγινε δυνατή η ραχιαία κάμψη του ποδιού.

1 1