Τα κατάγματα του 5ου μεταταρσίου προκαλούνται συνήθως από κάκωση όμοια με το διάστρεμμα, αφορούν το εγγύς τμήμα του οστού (βάση) και μπορεί να μην διαγνωστούν αν δεν γίνει ακτινογραφία.

Οφείλονται σε έντονη σύσπαση των περονιαίων τενόντων που καταφύονται στο σημείο αυτό.
Διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του οστού που αποσπάστηκε.
Συνήθως η αντιμετώπιση είναι συντηρητική με τοποθέτηση σε νάρθηκα ή γύψο.

 

Απαιτείται αποφόρτιση για 4 εβδομάδες ή περισσότερο ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος.
Κατάγματα με παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται χειρουργικά (οστεοσύνθεση με βίδα ή και πλάκα).

Σε ποσοστό μέχρι και 10% είναι δυνατό το κάταγμα να μην πωρωθεί, συνήθως λόγω ελλιπούς ακινητοποίησης. Τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση (οστεοσύνθεση με ή χωρίς μόσχευμα).

Τα αποτελέσματα είναι καλά, σε ποσοστό όμως μέχρι και 25% απαιτείται αργότερα αφαίρεση των μεταλλικών υλικών οστεοσύνθεσης.

Ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση (χειρουργική ή μη) απαιτείται φυσιοθεραπεία για ενδυνάμωση των μυών και των τενόντων.