Προκαλούνται συνήθως μετά από πτώση από ύψος και μπορεί να συνυπάρχουν και με άλλες κακώσεις (όπως κατάγματα στην σπονδυλική στήλη). Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφίες, ενώ συχνά χρειάζεται αξονική τομογραφία, ιδιαίτερα όταν απαιτείται χειρουργική θεραπεία.

Εμφανίζεται μεγάλη εκχύμωση (εσωτερικό αιμάτωμα) και συχνά φυσαλίδες στο δέρμα που περιέχουν αίμα. Αν αποφασιστεί χειρουργική θεραπεία (βλ. παρακάτω) συχνά θα πρέπει αυτή να αναβληθεί μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση του δέρματος.

www.footsurgery.gr

www.footsurgery.gr

www.footsurgery.gr

Αναμονή 10 μέρες από τον τραυματισμό

Αξονική Τομογραφία

Διεγχειρητικές ακτινογραφίες

www.footsurgery.gr

www.footsurgery.gr

www.footsurgery.gr

Μετεγχειρητική εικόνα

6 εβδομάδες

3 μήνες

Η πρώτη φάση αντιμετώπισης περιλαμβάνει ανύψωση του σκέλους, ψυχρά επιθέματα και αναλγητικά. Δεν επιτρέπεται η φόρτιση για 6-10 εβδομάδες.

Το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί, εξαρτάται από τη βαρύτητα του κατάγματος, αλλά και από τη γενική υγεία του ασθενή. Καθώς το δέρμα αρχικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, η χειρουργική θεραπεία σε ορισμένες ομάδες ασθενών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών που μπορεί να καταλήξουν ακόμη και σε ακρωτηριασμό. Γι αυτό και πρέπει να αποφασίζεται με μεγάλη περίσκεψη σε ηλικιωμένους, διαβητικούς, ασθενείς με αγγειοπάθεια, σ’ αυτούς που παίρνουν κορτιζόνη και σε καπνιστές.

Σε υγιή άτομα προτείνεται χειρουργική θεραπεία, καθώς στα κατάγματα αυτά η πτέρνα παραμορφώνεται και αυτό αλλάζει όλο το σχήμα του ποδιού και οδηγεί σε αρθρίτιδα, αν αφεθεί να πωρωθεί ως έχει. Το χειρουργείο αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει το σχήμα της πτέρνας και του ποδιού γενικότερα. Η χειρουργική θεραπεία (οστεοσύνθεση) δεν αποκλείει την αρθρίτιδα (μεταξύ αστραγάλου και πτέρνας) στο μέλλον. Όμως η πτέρνα θα έχει φυσιολογικό σχήμα, η λειτουργικότητα του ποδιού θα είναι φυσιολογική και αν απαιτηθεί άλλη επέμβαση στο μέλλον (αρθρόδεση) αυτή θα δώσει καλό αποτέλεσμα. Σε πολύ συντριπτικά κατάγματα ενδείκνυται αρθρόδεση (υπαστραγαλικής άρθρωσης) από την αρχή.

Η ανάταξη του κατάγματος (διόρθωση του σχήματος) και η οστεοσύνθεση μπορεί να γίνει και διαδερμικά με επέμβαση μικρής παρεμβατικότητας, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

Ανάταξη με μικρή τομή και χρήση ειδικών εργαλείων – Οστεοσύνθεση με βίδες

3-Δ απεικόνιση παρεκτοπισμένου κατάγματος

Βιβλιογραφία:

Gougoulias N, Khanna A, McBride DJ, Maffulli N. Management of calcaneal fractures: systematic review of randomized trials. Br Med Bull. 2009;92:153-67.