Πρόκειται για συχνά κατάγματα που είναι συχνά και επίσης γνωστά και σαν κατάγματα ‘σφυρών’. Μπορεί να προκληθούν και από σχετικά μικρής έντασης τραυματισμό, όμοιο με ένα διάστρεμμα και μπορεί να αφορούν άτομα κάθε ηλικίας. Η μη σωστή αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε αρθρίτιδα.
Η διάγνωση μπαίνει με ακτινογραφίες. Συχνά χρειάζονται ειδικές λήψεις για να διαπιστωθεί αν το κάταγμα είναι ‘σταθερό’ ή όχι και να αποφασιστεί το είδος της θεραπείας (χειρουργική ή όχι). Σε κάποια από τα κατάγματα χρειάζεται και αξονική τομογραφία ώστε ο χειρουργός να έχει όλες τις πληροφορίες για να προγραμματίσει σωστά την οστεοσύνθεση. Την πρώτη εβδομάδα χορηγείται αντιπηκτική θεραπεία για πρόληψη φλεβοθρόμβωσης (σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για μεγαλύτερο διάστημα).
Στα ‘σταθερά κατάγματα’ εφαρμόζεται γύψος ή «μπότα» κάτω από το γόνατο, με πρώιμη φόρτιση του σκέλους.
Στα ‘ασταθή κατάγματα’ απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Γίνεται ‘οστεοσύνθεση’ χρησιμοποιώντας μεταλλικά υλικά (βίδες, πλάκες). Κατόπιν εφαρμόζεται γύψος κάτω από το γόνατο, χωρίς φόρτιση του σκέλους για 6 εβδομάδες. Στα κατάγματα αυτά η οστεοσύνθεση δεν επιταχύνει την αποκατάσταση, αλλά στοχεύει στο να τοποθετήσει το κάταγμα σε ανατομική θέση, ώστε αφού αυτό πωρωθεί (με ακινητοποίηση σε γύψο) να αποκτήσει το σκέλος και πάλι λειτουργικότητα.
Μετά την περίοδο ακινητοποίησης θα χρειαστεί φυσιοθεραπεία. Αρχικά υπάρχει δυσκαμψία και πρήξιμο που αποκαθίστανται σταδιακά. Ο ασθενής βελτιώνεται για 9-12 μήνες μετά τον τραυματισμό.
Με τη σωστή χειρουργική αντιμετώπιση, το αποτέλεσμα είναι συνήθως καλό και μικρό ποσοστό ασθενών θα καταλήξει σε αρθρίτιδα.
Παραδείγματα
1.

Κάταγμα-εξάρθρημα της ποδοκνημικής. Πρόκειται για σύνθετη κάκωση.

 

 

 

Η αξονική τομογραφία προσφέρει στο χειρουργό τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση

 

 

 

Οστεοσύνθεση

 

 

 

 

1 1

2.

Νέα ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά πλημελλώς και εμφάνισε σημεία αρθρίτιδας μέσα σε λίγους μήνες.
Χρειάστηκε επανορθωτική επέμβαση (οστεοτομίας) για την αποκατάσταση της σταθερότητας της άρθρωσης.

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία:
Gougoulias N, Sakellariou A. Ankle Fractures. European Surgical Orthopaedics and Traumatology. Springer Verlag Heidelberg 2014; pp.3737-3768.
Gougoulias N, Sakellariou A. When is a simple fracture of the lateral malleolus not so simple? how to assess stability, which ones to fix and the role of the deltoid ligament. Bone Joint J. 2017 Jul;99-B(7):851-855

1 1