Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κνήμης απαιτούν οστεοσύνθεση.

Για το προεγχειρητικό σχεδιασμό απαιτείται αξονική τομογραφία.

Η οστεοσύνθεση μπορεί να γίνει «βιολογικά», χωρίς διάνοιξη της εστίας του κατάγματος.

Όταν το κάταγμα περιλαμβάνει την άρθρωση ονομάζεται Pilon, προέρχεται από πρόσκρουση του αστραγάλου στην κνήμη, προκαλεί βλάβη στον αρθρικό χόνδρο και συχνά οδηγεί σε πρώιμη αρθρίτιδα της ποδοκνημικής. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
Κάταγμα υψηλής ενέργειας τύπου Pilon.

1 1

Οστεοσύνθεση

1 1