Υπαστραγαλική είναι η άρθρωση ‘κάτω από τον αστράγαλο’, δηλαδή μεταξύ αστραγάλου και πτέρνας.

Συνήθως η αρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα τραυματισμού (πχ. μετά από κάταγμα πτέρνας, ή σε χρόνια συνδεσμική αστάθεια), ή παραμόρφωσης (πχ. σε περιπτώσεις ανεπάρκειας οπισθίου κνημιαίου τένοντα και βλαισοπλατυποδίας).

Η αρθρόδεση γίνεται χρησιμοποιώντας βίδες και σε μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά.

Αρθρόδεση Υπαστραγαλικής

Αρθροσκοπική τεχνική για αρθρόδεση υπαστραγαλικής και αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης

Μετεγχειρητικά χρησιμοποιείται γύψος και χρειάζονται πατερίτσες. Υπάρχουν περιορισμοί σε ότι αφορά τη φόρτιση του ποδιού για περίπου τρεις μήνες. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται περί το 90%. Οι επιπλοκές, όπως η μη πώρωση της αρθρόδεσης είναι συχνότερες στους καπνιστές.