Η επέμβαση αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει την αντιμετώπιση παθήσεων της ποδοκνημικής άρθρωσης (μεταξύ κνήμης και αστραγάλου) με δύο μικρές τομές. Ανάλογα με το που είναι το πρόβλημα στην άρθρωση, γίνεται πρόσθια [1] ή οπίσθια αρθροσκόπηση [2].


Η επέμβαση
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 30’ ως 90’ (συνήθως περίπου 45’) ανάλογα με τα παθολογικά ευρήματα.
Εκτελούνται δύο μικρές τομές στο ύψος της άρθρωσης και εισάγονται η κάμερα και τα ειδικά εργαλεία για να γίνει η επέμβαση. Στο τέλος γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού για να μετριαστεί ο μετεγχειρητικός πόνος (ο οποίος είναι καλά ανεκτός).

Μετεγχειρητική πορεία
Ο ασθενής μένει στην κλινική μία ημέρα
Αρχικά χρησιμοποιείται ελαστική περίδεση που αφαιρείται 5 μέρες μετά το χειρουργείο
Το πόδι διατηρείται στεγνό για περίπου 15 μέρες (αφαίρεση ραμμάτων)
Αντιφλεγμονώδη φάρμακα χορηγούνται για 5 μέρες (εκτός αν υπάρχει αντένδειξη λόγω άλλων παθήσεων όπως έλκος στομάχου, υπέρταση, αλλεργία).
Η κίνηση στην άρθρωση είναι δυνατή και επιθυμητή από την αρχή
Αρχικά (3-4 μέρες) ο ασθενής χρησιμοποιεί πατερίτσες και φορτίζει μερικώς το πόδι. Στη συνέχεια ο ασθενής βαθμιαία αυξάνει τις δραστηριότητες του
Φυσιοθεραπεία είναι απαραίτητη για ανάκτηση του εύρους κίνησης και για την εκγύμναση μυών και τενόντων που σταθεροποιούν την άρθρωση.
Δραστηριότητες όπως η οδήγηση είναι συνήθως δυνατή 15 μέρες μετά το χειρουργείο. Καλό είναι δραστηριότητες που περιέχουν τρέξιμο να αποφεύγονται για 6-10 εβδομάδες. Αντίθετα κολύμπι και ποδήλατο συνιστούνται πολύ νωρίτερα.
Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από τη βαρύτητα του προβλήματος. Γενικά ο ασθενής βελτιώνεται σταδιακά για ένα χρόνο μετά την επέμβαση. Συνήθως, στους 4 μήνες είναι σε θέση να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.

1 1

Ενδείξεις
Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση είναι η δυσκαμψία και ο πόνος λόγω οστεοφύτων (αρχόμενη αρθρίτιδα, συνήθως μετατραυματική)

 

 

Η δυσκαμψία και ο πόνος της άρθρωσης λόγω παθολογικού φλεγμονώδους ιστού που δημιουργήθηκε ως συνέπεια ενός τραυματισμού (διάστρεμμα)

Δυσκαμψία λόγω αρθροΐνωσης (δημιουργία ουλώδους ιστού μέσα στην άρθρωση) που συχνά δημιουργείται μετά από κατάγματα

 

Οστεοχόνδρινες βλάβες (βλάβες στην επιφάνεια του αρθρικού χόνδρου) – στην περίπτωση αυτή αφαιρείται ο παθολογικός χόνδρος και χρησιμοποιείται η τεχνική των ‘μικροκαταγμάτων’ (μικρές οπές στο οστό με ειδικό εργαλείο) για να προκληθεί δημιουργία νέου χόνδρου που θα καλύπτει τη βλάβη.

 

Παράδειγμα:
Ασθενής με οστεοχόνδρινη βλάβη υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση και αντιμετώπιση με την τεχνική των μικροκαταγμάτων. Σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία 2 χρόνια μετά, διαπιστώνεται επούλωση της βλάβης.

 

 

 

Η αρθροσκόπηση μπορεί να συνδυαστεί και με ανοιχτές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας (αποκατάσταση των συνδέσμων).

 

 

Με τη βοήθεια της αρθροσκόπησης είναι δυνατό σήμερα να γίνει αρθρόδεση της ποδοκνημικής (για προχωρημένη αρθρίτιδα). 

1 1