ΔΟΜΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ;

Το πόδι αποτελεί μια σύνθετη ‘κατασκευή’, αποτελούμενη από περισσότερα από 25 οστά
και αρθρώσεις. Η σταθερότητα των συνδέσμων και η αρμονική λειτουργία μυών και
τενόντων καθιστά δυνατή την όρθια στάση και τη βάδιση χωρίς πόνο ή αστάθεια. Τα οστά
συνδέονται μεταξύ τους σαν ‘αλυσίδα’. Βλάβη σε έναν ‘κρίκο’ θα διαταράξει συνολικά τη
λειτουργία της. Όταν η ισορροπία αυτή διαταραχθεί (από διάφορες αιτίες, όπως χρόνιες
εκφυλιστικές παθήσεις, ή μετά από τραυματισμό και ρήξη συνδέσμων και τενόντων ή μετά
από κατάγματα), διαταράσσεται η ‘αλυσίδα’ και προκαλείται πόνος και σταδιακά
παραμόρφωση και ίσως αρθρίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συνήθως ο ασθενής με πρόβλημα στο πόδι προσέρχεται στο γιατρό λόγω πόνου ή και
αστάθειας. Η ακριβής διάγνωση δεν είναι πάντοτε εύκολη, λόγω της πολύπλοκης
κατασκευής του ποδιού. Έτσι η θεραπευτική αγωγή , έστω κι αν γίνει σωστά, θα αποτύχει,
αν δεν γνωρίζουμε που ακριβώς στοχεύουμε. Το χειρότερο είναι να κάνουμε ένα
χειρουργείο χωρίς να χρειάζεται.
Για τη σωστή αξιολόγηση του προβλήματος απαραίτητη είναι η προσεκτική κλινική εξέταση
και η λήψη ιστορικού και φυσικά η εξειδικευμένη γνώση των παθήσεων του ποδιού από το
γιατρό. Εκτός από τις απλές ακτινογραφίες (απαιτούνται ειδικές λήψεις), συχνά είναι
απαραίτητη η μαγνητική τομογραφία και άλλοτε η αξονική τομογραφία και το
σπινθηρογράφημα.

Κλειδί για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου είναι φυσικά η σωστή
διάγνωση, αλλά και η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος για τον συγκεκριμένο
ασθενή, καθώς και των απαιτήσεων του ασθενούς (πχ. αθλητής ή όχι, ποιες οι κύριες
δραστηριότητες στην εργασία του). Συχνά ο τύπος της θεραπευτικής αγωγής που θα
ακολουθήσουμε δεν είναι μονόδρομος. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές
λύσεις. Είναι απαραίτητη μια εκτενής συζήτηση με τον ασθενή και η παρουσίαση σ’ αυτόν,
των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μεθόδου. Στόχος να επιλεγεί η αγωγή,
χειρουργική ή μη, που ταιριάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα που προσδοκά ο κάθε
ασθενής.