Ο Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξειδικευμένος (Fellowship) στις παθήσεις άκρου ποδός και ποδοκνημικής. Εξειδικεύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πιστοποιημένος Χειρουργός Ποδιού-Ποδοκνημικής (κατόπιν εξετάσεων), από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ποδιού Ποδοκνημικής (EFAS, European Foot Ankle Society) και και μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ποδιού και Ποδοκνημικής (EFAS). Η χειρουργική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 3000 επεμβάσεις ως ειδικός Ορθοπαιδικός και Δ/ντης Τμήματος Ποδιού – Ποδοκνημικής από το 2009, στο Frimley Park Hospital, στην περιοχή Surrey, της Μεγ. Βρετανίας. Έχει ειδικό ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της ποδοκνημικής και των επιπλοκών τους, καθώς και στην επανορθωτική χειρουργική ποδιού-ποδοκνημικής και αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και παραμορφόσεων του άκρου ποδός και με εφαρμογή αρθροσκοπικών τεχνικών.

Γεννήθηκε το 1973 στη Λάρισα. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), από όπου αποφοίτησε το 1997 με βαθμό Άριστα. Εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και κατόπιν υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός και ξεκίνησε την ειδίκευσή του. Παράλληλα εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., την οποία ολοκλήρωσε το 2003. Ειδικεύθηκε στην Ορθοπαιδική στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, στο Royal Cornwall Hospital στη Μεγ.Βρετανία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας τίτλο ειδικότητας το 2007.

Στη συνέχεια εργάστηκε σε νοσοκομεία της Μεγ.Βρετανίας (Guys Hospital London, University Hospital North Staffordshire / Keele University, Royal Surrey County Hospital, Frimley Park Hospital), εξειδικευόμενος (Fellowship) στα αντικείμενα ΄Χειρουργική Ποδιού – Ποδοκνημικής’ και ‘Χειρουργική Γόνατος –Αθλητικές Κακώσεις – Αρθροσκόπηση’.

Έχει κάνει μεγάλο αριθμό διαλέξεων και παρουσιάσεων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή ορθοπαιδικά σεμινάρια, έχει δημοσιεύσει 50 επιστημονικές εργασίες και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία Ορθοπαιδικής και είναι αξιολογητής επιστημονικών εργασιών σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Clinical Orthoapedic Related Research, Foot Ankle Surgery, British Medical Journal κ.α.) και επιστημονικά fora. Είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ποδιού και Ποδοκνημικής (EFAS) και της Βρετανικής Ορθοπαιδικής Εταιρίας Ποδιού και Ποδοκνημικής (BOFAS).

Συμμετέχει με διαλέξεις στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια – συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ποδιού και Ποδοκνημικής (EFAS), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (EFORT), καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).