www.footsurgery.gr
Dr. Nikos Gougoulias, PhD, Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon. Frimley Park Hospital, Surrey, UK - Δρ. Νκ.Γκουγκουλιάς, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - Χειρουργικη Ποδιου-Ποδοκνημικης- Αθλητικες Κακωσεις. Τηλ. 6978587347. Email: gougnik@yahoo.com

ΗΟΜΕ - ΑΡΧΙΚΗ
Περιπτωσεις Ασθενων - Cases
CV - Βιογραφικό
ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το ποδι - The Foot
Αθλητικες Κακωσεις - Sports Injuries
Αρθροσκoπηση
Βλαισό Μεγάλο Δάκτυλο ("κότσι")
Παιδικό Πόδι
Διαβητικό Πόδι
Το ποδι - The Foot

 

ΤΟ ΠΟΔΙ: ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ;

Το πόδι αποτελεί μια σύνθετη ‘κατασκευή’, αποτελούμενη από περισσότερα από 25 οστά και αρθρώσεις και είναι φτιαγμένο για να επιτρέπει τη στάση και τη βάδιση. Μετά από τραυματισμό ή ως αποτέλεσμα υπέρχρησης ή χρόνιων εκφυλιστικών παθήσεων που αφορούν οστά, αρθρώσεις, τένοντες, και συνδέσμους, προκαλείται πόνος, αστάθεια, ή παραμόρφωση,  δημιουργώντας προβλήματα που αφορούν τις καθημερινές δραστηριότητες, την εργασία ή και τις αθλητικές δραστηριότητες.

Η σταθερότητα των συνδέσμων και η αρμονική λειτουργία μυών και τενόντων καθιστά δυνατή την όρθια στάση και τη βάδιση χωρίς πόνο ή αστάθεια. Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους σαν ‘αλυσίδα’. Βλάβη σε έναν ‘κρίκο’ θα διαταράξει συνολικά τη λειτουργία της. Όταν η ισορροπία αυτή διαταραχθεί (από διάφορες αιτίες, όπως χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις, ή μετά από τραυματισμό και ρήξη συνδέσμων και τενόντων ή μετά από κατάγματα), διαταράσσεται η ‘αλυσίδα’ και προκαλείται πόνος και  σταδιακά παραμόρφωση και ίσως αρθρίτιδα.

 

THE FOOT: STRUCTURE & FUNSTION.

 

WHY DOES A FOOT HURT?

 

The foot has a complex structure, containing more than 25 bones and joints. The foot is made to allow stance and walking. Injury, overuse, or degeneration affecting bones, joints, tendons and ligaments, can cause pain, instability or deformity, affecting people’s everyday life, work related, or sports activities.

Ligamentous stability and muscle/tendons co-ordination allows stance and gait, without pain or instability. The bones are connected like a “chain”. Damage in one link of the chain will disturb its function overall. When this kind of balance is lost (as a result of various conditions, like chronic degenerative disease, trauma and ligament rupture or tendon injury, fracture etc), the “chain” is disrupted and pain arises. Over time deformity and arthritis may develop.

 

Πόδι / Foot

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ (γενικά)

Συνήθως ο ασθενής με πρόβλημα στο πόδι προσέρχεται στο γιατρό λόγω πόνου ή και αστάθειας. Η ακριβής διάγνωση δεν είναι πάντοτε εύκολη, λόγω της πολύπλοκης κατασκευής του ποδιού. Έτσι η θεραπευτική αγωγή , έστω κι αν γίνει σωστά, θα αποτύχει, αν δεν γνωρίζουμε που ακριβώς στοχεύουμε. Το χειρότερο είναι να κάνουμε ένα χειρουργείο χωρίς να χρειάζεται.

Για τη σωστή αξιολόγηση του προβλήματος απαραίτητη είναι η προσεκτική κλινική εξέταση και η λήψη ιστορικού και φυσικά η εξειδικευμένη γνώση των παθήσεων του ποδιού από το γιατρό. Εκτός από τις απλές ακτινογραφίες (απαιτούνται ειδικές λήψεις), συχνά είναι απαραίτητη η μαγνητική τομογραφία και άλλοτε η αξονική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα.

Κλειδί για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου είναι φυσικά η σωστή διάγνωση, αλλά και η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος για τον συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και των απαιτήσεων του ασθενούς (πχ. αθλητής ή όχι, ποιες οι κύριες δραστηριότητες στην εργασία του). Συχνά ο τύπος της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσουμε δεν είναι μονόδρομος. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Είναι απαραίτητη μια εκτενής συζήτηση με τον ασθενή και η παρουσίαση σ’ αυτόν, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μεθόδου. Στόχος να επιλεγεί η αγωγή, χειρουργική ή μη, που ταιριάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα που προσδοκά ο κάθε ασθενής.

Πολλές φορές δεν προχωρούμε άμεσα σε επέμβαση αλλά προσπαθούμε να καταστείλουμε τον πόνο με άλλα μέσα. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως η φυσιοθεραπεία, η χρήση νάρθηκα ή ειδικών πάτων που τοποθετούνται στο παπούτσι, η κατασκευή ειδικών παπουτσιών, οι εγχύσεις κορτιζόνης και άλλων ουσιών κ.α.  Είναι απαραίτητη μια εκτενής συζήτηση με τον ασθενή και η παρουσίαση σ’ αυτόν, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μεθόδου. Στόχος να επιλεγεί η αγωγή, χειρουργική ή μη, που ταιριάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα που προσδοκά ο κάθε ασθενής.

Όταν επιλεγεί χειρουργική θεραπεία (πιο ειδικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ), είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει τους περιορισμούς την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, ανάλογα με την κάθε επέμβαση. Η χρόνος πλήρους αποθεραπείας ποικίλλει. Συχνά χρειάζεται αποφόρτιση, ανύψωση του σκέλους και βάδιση με πατερίτσες. Η περιοχή της χειρουργικής τομής πρέπει να μένει στεγνή για δύο εβδομάδες τουλάχιστον (ώστε να επουλωθεί). Για την πρόληψη φλεβοθρόμβωσης καλό είναι ο ασθενής να κινητοποιεί τις αρθρώσεις του, ενώ συχνά χορηγείται αντιπηκτική θεραπεία. Στις περισσότερες ορθοπαιδικές επεμβάσεις απαιτείται μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία.


ΗΟΜΕ - ΑΡΧΙΚΗΠεριπτωσεις Ασθενων - CasesCV - ΒιογραφικόΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ